Välj en sida

Juvelen

Västra Varvsstaden

Husaren

Glasbruksskolan

The Gate

Båghallarna

Alla Båghallarna, kv Spårvägen Typ: Utbildning, kulturPlats: Sorgenfri, MalmöBeställare: StadsfastigheterRoll: Arkitekt, Konstruktör Det före detta bussgaraget i Sorgenfri har nu restaurerats och omvandlats till nya lokaler för Malmö konsthögskola. Invändigt rymmer...

Västra Varvsstaden

Alla Västra Varvsstadens skola På ett av Malmös bästa lägen, vid Kockums gamla varv, byggs just nu Västra Varvsstadens skola och förskola. I Varvsstaden omvandlas historisk industrimark till en ny stadsdel som blir länken mellan Malmö centrum och Västra Hamnen. Mitt i...

The Gate

Alla The Gate Där Malmö möter världen och staden möter landet, skapar vi tillsammans med Annehem Malmös nya landmärke ”The Gate”. Ca 35000 kvadratmeter kontor, fördelat på fem byggnader placerade i en solfjädersform, som i den konvergerande änden bildar ett urbant,...

Friisgatan

Alla Friisgatan På bästa läge mitt i Möllevången byggs ett nytt 10-våningshus. En trång tomt där byggnaden ansluts långsides med en befintlig byggnad, och en komplex detaljplan, erbjöd många spännande utmaningar för våra arkitekter och konstruktörer. En bottenvåning i...

Kompassen

Alla KompassenHalmstads nya destinationEn mötesplats, en utgångspunkt eller ett mål på din väg, det är grundpelarna till utformningen av Kompassen. En knytpunkt som dagligen korsas av gående, cyklister och biltrafikanter. En ny offentlig plats att vara stolta över och...

Nymfen

Alla Nymfen Tillsammans med Serneke tog vi fram det vinnande förslaget på bostadsbebyggelse för LKF i Råbylund, en expansiv del av sydöstra Lund. Genom ett kreativt nyttjande av detaljplanen och tomten, kunde vi tillföra fler bostäder och ändå få ihop ekvationen. Det...

Segepark

Alla SegeparkI Malmös ambitiösa arbete med att bygga en helt ny stadsdel helt präglad av hållbarhet i alla delar, samarbetar vi med en av de fyra finalisterna i Nordic Build Cities challenge – Bring Your Plant – och Sundprojekt. Den fina parkmiljön bildar tillsammans...

Krusbäret

Alla KrusbäretEn viktig uppgift inom samhällsbyggnad och stadsutveckling är att ta vara på de platser som redan är exploaterade, men ändå inte utnyttjade till fullo eller på rätt sätt. Genom att tillföra nya byggnader i befintliga miljöer kan man, om man gör det på...

Arenaparken

Alla Arenaparken I Arenaparken i Lund, har vi ritat två nya bostadshus ihop med Veidekke. Det var stimulerande att rita byggnaderna i den miljö där vi påbörjade utvecklingen med att rita Lunds Arena. En utmaning var att ge byggnaderna en egen identitet utifrån en...

Tomaten

VISA ALLA TomatenPå naturnära läge i Borstahusen har vi ritat 99 lägenheter som på ett modernt sätt knyter an till Landskronas historiska packhus och marina arkitektur. Tre robusta huskroppar placeras kring en gemensam gård. Den gröna gården knyts ihop med...

Lomma Kv. 14

Alla Lomma Kv. 14 Detaljplanen för Hamnkvarteren i Lomma innehåller väldigt starka styrningar av hur bebyggelsen får utformas och det gör även kundens kravspecifikation. Detaljplanens rika detaljstyrning är avsedd att skapa variation, men riskerar i sin stränghet att...

Geijerskolan

Alla Geijerskolan Innan vi påbörjade projektet bestod Geijerskolan av fyra stycken separata byggnader från olika tidsepoker. Samtliga av dessa byggnader förutom en var i så dåligt skick och ej funktionella att de behövdes rivas. Samspelet mellan den befintliga och de...

Glasbruksskolan

Alla Glasbruksskolan På tidigare industrimark i Limhamn växer nu den nya stadsdelen Sjöstaden fram. Här står nu även den nya Glasbruksskolan. Vår utgångspunkt var att barnen och lärarna är vår framtid, och ska ha de bästa lokalerna de kan få. Välstuderade...

Oden

VISA ALLA OdenSom svarta diamanter pryder de nya husen Vikingavägen. Ett fåtal material och kulörer ger ett enkelt och samtidigt elegant uttryck. Svartmålad betongfasad med inslag av vitt. Glasade balkongräcken som ger transparens, och en enkel fönstersättning som...

Jönsaplan

VISA ALLA JuvelenPå Landskronas bästa tomt – Venkajen mittemot Stadshuset och Sofia Albertina Kyrka, utformade vi detta tävlingsförslag till nybyggnad av hotell och bostäder - ett vackert, uttrycksfullt kvarter, som tar vara på de omgivande stadsrummens olika...

Juvelen

VISA ALLA JuvelenI Lunds absolut bästa läge invid det nya kommunhuset Kristallen uppförs en byggnad kallad Juvelen. Juvelen i kronan på Arne Paulssons livsverk och den sista byggnaden han själv var med om att påbörja.Detaljplanen ändrades för att möjliggöra en riktigt...

Postterminalen Kv. 3

Alla Postterminalen Kv. 3 Att Lund får en helt ny stadsdel, så centralt belägen som det bara går, är fantastiskt i sig. Att få arbeta med flera av de stora kvarter som utgör starten är än mer fantastiskt. Efter att ha hjälpt HSB att förverkliga två kvarter, pågår nu...

Sockerbruket

Alla Sockerbruket På ett av Lunds nya attraktiva områden, Sockerbruket, har vi på uppdrag av JM ritat en vacker och välproportionerad bebyggelse. Husen med sina putsade fasader i ljusa kulörer med tydlig inspiration från klassiska funkishus ger ett attraktivt intryck....

Thulepark

VISA ALLA ThuleparkThulepark i Lund är ett av våra många exempel på att följa projekt från Ax till limpa. Från de första idéskisserna via detaljplanearbete, utveckling av förslaget, bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Projektet är det tredje projektet...

Triangeln

Alla TriangelnNär vi designade inredningen på Triangelns köpcentrum i Malmö var flexibilitet och flyttbarhet viktiga ledord. Inredningen är gjord i samarbete med Streetlife och består av 50 olika moduler som går att kombinera efter behov. Fasadbeklädnaden, i form av...

Dekanen

Alla DekanenVid Triangelns tågstation ligger en ovanlig cykelparkering. En inhägnad parkering för 2000 cyklar, som kombineras med Café och cykelverkstad. Byggnaden är utförd i metall, med inslag av kolorerat glas, som kombinerar kyla och värme, strama, ljusa...

Husaren

Alla Husaren Förtätning av befintliga städer är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Att lokalisera och utnyttja den dolda markreserv som finns i alla våra städer, snarare än att skapa en gles stad som brer ut sig över åkerjorden. Inne i staden finns...

Parkeringshus Lund

Alla Parkeringshus i LundArkitektur diskuteras med all rätt idag mycket utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Förvånande litet diskuteras dock hur arkitekturen i sig står sig över tid. Hur åldras designen? Känns byggnaden förlegad efter ett par decennier, och långt innan...